Tin Đầu tư - Công nghệ - Kỹ thuật

RA MẮT NỀN TẢNG PHẦN MỀM NÂNG CAO HỖ TRỢ ĐIỀU KHIỂN KÍCH THƯỚC ROBOT CÔNG NGHIỆP
14/06/2022 - Tin Đầu tư - Công nghệ - Kỹ thuật
RA MẮT NỀN TẢNG PHẦN MỀM NÂNG CAO HỖ TRỢ ĐIỀU KHIỂN KÍCH THƯỚC ROBOT CÔNG NGHIỆP

Phiên bản mới của phần mềm ORA giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng kỹ sư đo lường hay tự động hoá có năng lực chuyên môn cao và việc lập trình trước để tích hợp hoàn toàn một hệ thống đo như IONA theo hoạt động hàng ngày của robot sản xuất.

Đọc thêm
TRESCAL THU MUA THÊM BA CÔNG TY HIỆU CHUẨN
13/06/2022 - Tin Đầu tư - Công nghệ - Kỹ thuật
TRESCAL THU MUA THÊM BA CÔNG TY HIỆU CHUẨN

Hoàn tất vụ thu mua này, Trescal đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn và thẩm định hàng đầu ở Bồ Đào Nha. “Những vụ thua mua này là hiện thân cho ý chí của chúng tôi nhằm phát triển hơn nữa các dịch vụ hướng tới khách hàng trong lĩnh vực khoa học sự sống và thực phẩm và đồ uống..."

Đọc thêm
NÂNG CẤP NĂNG LỰC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG QUA GIẢI PHÁP THỊ GIÁC MÁY
08/06/2022 - Tin Đầu tư - Công nghệ - Kỹ thuật
NÂNG CẤP NĂNG LỰC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG QUA GIẢI PHÁP THỊ GIÁC MÁY

Ưu điểm của kiểm định qua công nghệ thị giác máy so với kiểm định thủ công là tăng tốc độ và tần suất kiểm định, chi phí thấp hơn, hiệu quả cao hơn.

Đọc thêm
LASER SCANNER DI ĐỘNG KIỂU MỚI, KHÔNG SỬ DỤNG TẤM DÁN MỤC TIÊU – NHẮM LÀ QUÉT
06/06/2022 - Tin Đầu tư - Công nghệ - Kỹ thuật
LASER SCANNER DI ĐỘNG KIỂU MỚI, KHÔNG SỬ DỤNG TẤM DÁN MỤC TIÊU – NHẮM LÀ QUÉT

Tương tự như những sản phẩm khác của Metronor, laser scanner M-Scan 120 không yêu cầu gắn miếng dán hay tấm dán mục tiêu trên linh kiện – chỉ cần nhắm là quét.

Đọc thêm
MÁY ĐO LASER TRACKER 3D CHẮP CÁNH CHO CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ (P2)
27/05/2022 - Tin Đầu tư - Công nghệ - Kỹ thuật
MÁY ĐO LASER TRACKER 3D CHẮP CÁNH CHO CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ (P2)

Theo một case study mới đây, một hãng hàng không vũ trụ phát hiện ra rằng thời gian thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng có thể nhanh gấp đôi nhờ máy laser tracker 3D và phần mềm đo lường so với khi không sử dụng.

Đọc thêm
MÁY ĐO LASER TRACKER 3D CHẮP CÁNH CHO CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ (P1)
26/05/2022 - Tin Đầu tư - Công nghệ - Kỹ thuật
MÁY ĐO LASER TRACKER 3D CHẮP CÁNH CHO CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ (P1)

Theo một case study mới đây, một hãng hàng không vũ trụ phát hiện ra rằng thời gian thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng có thể nhanh gấp đôi nhờ máy laser tracker 3D và phần mềm đo lường so với khi không sử dụng.

Đọc thêm

(84) 896 555 247