Dịch vụ đào tạo nhân sự QC

DUNG SAI ĐỘ VUÔNG GÓC TRONG GD&T (Perpendicularity)
26/01/2024 - Dịch vụ đào tạo nhân sự QC
DUNG SAI ĐỘ VUÔNG GÓC TRONG GD&T (Perpendicularity)

Độ vuông góc là sai lệch △ giữa điểm lớn nhất và điểm nhỏ nhất của mặt phẳng thực so với một bề mặt chuẩn một góc 90º. Khoảng cách giữa chúng là độ vuông góc

Đọc thêm
DUNG SAI VỊ TRÍ TRONG GD&T (POSITION)
16/01/2024 - Dịch vụ đào tạo nhân sự QC
DUNG SAI VỊ TRÍ TRONG GD&T (POSITION)

Chúng ta hiểu rằng các sản phẩm sau khi gia công không thể nào đạt mức độ hoàn hảo như lý thuyết. Kích thước vị trí thật luôn luôn khác so với vị trí lý thuyết của mỗi đối tượng trong sản phẩm. Dung sai vị trí sinh ra để giữ được sự sai khác này trong một giới hạn đã đặt ra.

Đọc thêm
ĐỘ TRỤ TRONG GD&T
12/01/2024 - Dịch vụ đào tạo nhân sự QC
ĐỘ TRỤ TRONG GD&T

Độ trụ là khoảng cách lớn nhất △ từ điểm cao nhất và điểm thấp nhất của hình trụ thực, khoảng cách giới hạn biên này chính là dung sai độ trụ

Đọc thêm
ĐỘ TRÒN TRONG GD&T
11/01/2024 - Dịch vụ đào tạo nhân sự QC
ĐỘ TRÒN TRONG GD&T

Độ tròn là khoảng cách lớn nhất △ từ điểm cao nhất và điểm thấp nhất của đường tròn thực, khoảng cách giới hạn biên này chính là dung sai độ tròn

Đọc thêm
ĐỘ THẲNG TRONG GD&T
08/01/2024 - Dịch vụ đào tạo nhân sự QC
ĐỘ THẲNG TRONG GD&T

Độ thẳng (straightness) là khoảng cách lớn nhất △ từ điểm cao nhất và điểm thấp nhất của đường thẳng thực, khoảng cách giới hạn biên này chính là dung sai độ thẳng.

Đọc thêm
ĐỘ PHẲNG TRONG GD&T
05/01/2024 - Dịch vụ đào tạo nhân sự QC
ĐỘ PHẲNG TRONG GD&T

Độ phẳng (Flatness) là khoảng cách lớn nhất △ tính từ điểm cao nhất tới điểm thấp nhất của mặt thẳng thực, khoảng cách này là dung sai độ phẳng.

Đọc thêm
Zalo

(84) 896 555 247