Danh mục sản phẩm

Máy đo biên dạng bề mặt Mahr

MÁY ĐO BIÊN DẠNG MAHR MARSURF CD 140 6269000

MÁY ĐO BIÊN DẠNG MAHR MARSURF CD 140 6269000

Mahr MarSurf CD 140 là thiết bị đo biên dạng đưa ra tiêu chuẩn mới trong kiểm tra đường viền. Với khả năng đo chính xác, dòng sản phẩm này mang lại sự đổi mới và tăng cường chất lượng sản xuất. Máy đo mới kết hợp tốc độ, độ tin cậy và linh hoạt, nhằm tăng hiệu quả lợi nhuận cho công việc.

Xem thêm
MÁY ĐO BIÊN DẠNG MAHR MARSURF CD 280 6269004

MÁY ĐO BIÊN DẠNG MAHR MARSURF CD 280 6269004

Mahr MarSurf CD 280 là thiết bị đo biên dạng đưa ra tiêu chuẩn mới trong kiểm tra đường viền. Với khả năng đo chính xác, dòng sản phẩm này mang lại sự đổi mới và tăng cường chất lượng sản xuất. Trạm đo mới kết hợp tốc độ, độ tin cậy và linh hoạt, nhằm tăng hiệu quả lợi nhuận cho công việc.

Xem thêm
Zalo

(84) 896 555 247