Dịch vụ

DUNG SAI ĐỘ ĐỐI XỨNG TRONG GD&T (Symmetry)
29/03/2024 - Dịch vụ đào tạo nhân sự QC
DUNG SAI ĐỘ ĐỐI XỨNG TRONG GD&T (Symmetry)

Độ đối xứng là khoảng cách lớn nhất △ giữa mặt phẳng đối xứng chuẩn và mặt phẳng chuẩn datum trong vùng dung sai quy định.

Đọc thêm
DUNG SAI ĐỘ ĐỒNG TÂM (ĐỒNG TRỤC) TRONG GD&T (Concentricity)
26/03/2024 - Dịch vụ đào tạo nhân sự QC
DUNG SAI ĐỘ ĐỒNG TÂM (ĐỒNG TRỤC) TRONG GD&T (Concentricity)

Độ đồng tâm (đồng trục) là sai lệch khoảng cách △ lớn nhất giữa đường tâm bề mặt khảo sát với đường tâm chuẩn trên chiều dài quy định của phần bề mặt đối tượng cần kiểm soát dung sai độ đồng tâm

Đọc thêm
DUNG SAI ĐỘ VUÔNG GÓC TRONG GD&T (Perpendicularity)
26/01/2024 - Dịch vụ đào tạo nhân sự QC
DUNG SAI ĐỘ VUÔNG GÓC TRONG GD&T (Perpendicularity)

Độ vuông góc là sai lệch △ giữa điểm lớn nhất và điểm nhỏ nhất của mặt phẳng thực so với một bề mặt chuẩn một góc 90º. Khoảng cách giữa chúng là độ vuông góc

Đọc thêm
DUNG SAI VỊ TRÍ TRONG GD&T (POSITION)
16/01/2024 - Dịch vụ đào tạo nhân sự QC
DUNG SAI VỊ TRÍ TRONG GD&T (POSITION)

Chúng ta hiểu rằng các sản phẩm sau khi gia công không thể nào đạt mức độ hoàn hảo như lý thuyết. Kích thước vị trí thật luôn luôn khác so với vị trí lý thuyết của mỗi đối tượng trong sản phẩm. Dung sai vị trí sinh ra để giữ được sự sai khác này trong một giới hạn đã đặt ra.

Đọc thêm
ĐỘ TRỤ TRONG GD&T
12/01/2024 - Dịch vụ đào tạo nhân sự QC
ĐỘ TRỤ TRONG GD&T

Độ trụ là khoảng cách lớn nhất △ từ điểm cao nhất và điểm thấp nhất của hình trụ thực, khoảng cách giới hạn biên này chính là dung sai độ trụ

Đọc thêm
ĐỘ TRÒN TRONG GD&T
11/01/2024 - Dịch vụ đào tạo nhân sự QC
ĐỘ TRÒN TRONG GD&T

Độ tròn là khoảng cách lớn nhất △ từ điểm cao nhất và điểm thấp nhất của đường tròn thực, khoảng cách giới hạn biên này chính là dung sai độ tròn

Đọc thêm
Zalo

(84) 896 555 247