Dịch vụ

Dịch vụ tư vấn xây dựng phòng đo lường
01/12/2020 - Dịch vụ tư vấn xây dựng phòng Đo lường, Lab, QC
Dịch vụ tư vấn xây dựng phòng đo lường

Đảm bảo năng lực kiểm soát chất lượng luôn là bài toán cấp thiết trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Với các tập đoàn lớn khi đầu tư sản xuất vào Việt Nam thường kèm theo hệ thống đo lường quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn cao đã được kiểm nghiệm và vận hành hiệu quả.

Đọc thêm
Dịch vụ kỹ thuật
01/12/2020 - Dịch vụ kỹ thuật
Dịch vụ kỹ thuật

Từ các yêu cầu nâng cấp thiết bị đo lường đáp ứng yêu cầu sản xuất từ các khách hàng đến xây dựng giải pháp cho phòng đo tiêu chuẩn, đội ngũ tư vấn kỹ thuật công ty V-Proud đã hỗ trợ rất nhiều các doanh nghiệp tối ưu hóa, nâng cấp các thiết bị đo lường đang có để phù hợp với yêu cầu kiểm tra chất lượng trong các giai đoạn sản xuất. .

Đọc thêm
Dịch vụ đo lường theo yêu cầu
01/12/2020 - Dịch vụ đo thuê
Dịch vụ đo lường theo yêu cầu

Trong các năm qua có rất nhiều các khách hàng từ các doanh nghiệp sản xuất tập trung quy mô lớn đến các khách hàng gia công chế xuất các đơn hàng đặc thù quy mô nhỏ, chu kỳ thay đổi sản phẩm nhanh, đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ đo lường kiểm tra chất lượng theo yêu cầu của cty V-Proud.

Đọc thêm
Dịch vụ cho thuê thiết bị đo lường
01/12/2020 - Dịch vụ cho thuê thiết bị
Dịch vụ cho thuê thiết bị đo lường

"Công cụ dụng cụ phù hợp là đòn bẩy nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng cho mọi quá trình sản xuất gia công và kiểm tra chất lượng”.

Đọc thêm
Dịch vụ cung ứng nhân sự đo lường kiểm tra chất lượng có thời hạn
23/11/2020 - Dịch vụ cho thuê nhân sự
Dịch vụ cung ứng nhân sự đo lường kiểm tra chất lượng có thời hạn

“Nhân sự là yếu tố cốt lõi kiểm soát độ tin cậy của kết quả đo lường kiểm tra chất lượng” Trong ngành đo lường quản lý chất lượng, độ tin cậy của kết quả đo là tổng hợp các yếu tố gây sai số: người thao tác, thiết bị đo, phương pháp đo, cách đánh giá, tính chất mẫu đo kiểm, môi trường… trong đó yếu tố con người là yếu tố then chốt phản ánh vào độ tin cậy của kết quả đánh giá đo kiểm.

Đọc thêm
Zalo

0896638269