Danh mục sản phẩm

Máy đo tọa độ cơ bản dạng cầu

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ DẠNG CẦU MORA CMM PRIMUS L

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ DẠNG CẦU MORA CMM PRIMUS L

Máy đo 3D CMM Primus của Mora (Đức) là dòng máy điển hình về độ chắc chắn, bền vững; được nâng đỡ bởi lớp đệm khí có độ chính xác cao kèm bánh răng linh hoạt ở tất cả các vị trí. Hệ thống cân bằng với độ chính xác cao cùng bộ điều khiển mạnh mẽ giúp đảm bảo độ chính xác của máy.

Xem thêm
Mora 3D CMM Mora Primus 7157

Mora 3D CMM Mora Primus 7157

Our bridge type measuring machine 3D CMM Primus presents a compact and stable machine concept, which is rounded by high-precision air bearing guidance and dynamic gears in all axes. A high-precision scale system in conjunction with a powerful controller guarantees the accuracy of the machine

Xem thêm
MÁY ĐO TOẠ ĐỘ MORA CMM PRIMUS L - 121510

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ MORA CMM PRIMUS L - 121510

Máy đo 3D CMM Primus L121510 của Mora (Đức) là dòng máy điển hình về độ chắc chắn, bền vững; được nâng đỡ bởi lớp đệm khí có độ chính xác cao kèm bánh răng linh hoạt ở tất cả các vị trí. Hệ thống cân bằng với độ chính xác cao cùng bộ điều khiển mạnh mẽ giúp đảm bảo độ chính xác của máy.

Xem thêm
MÁY ĐO TOẠ ĐỘ MORA CMM PRIMUS L - 122510

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ MORA CMM PRIMUS L - 122510

Máy đo 3D CMM Primus L122510 của Mora (Đức) là dòng máy điển hình về độ chắc chắn, bền vững; được nâng đỡ bởi lớp đệm khí có độ chính xác cao kèm bánh răng linh hoạt ở tất cả các vị trí. Hệ thống cân bằng với độ chính xác cao cùng bộ điều khiển mạnh mẽ giúp đảm bảo độ chính xác của máy.

Xem thêm
MÁY ĐO TOẠ ĐỘ MORA CMM PRIMUS L - 153010

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ MORA CMM PRIMUS L - 153010

Máy đo 3D CMM Primus L153010 của Mora (Đức) là dòng máy điển hình về độ chắc chắn, bền vững; được nâng đỡ bởi lớp đệm khí có độ chính xác cao kèm bánh răng linh hoạt ở tất cả các vị trí. Hệ thống cân bằng với độ chính xác cao cùng bộ điều khiển mạnh mẽ giúp đảm bảo độ chính xác của máy.

Xem thêm
MÁY ĐO TOẠ ĐỘ DẠNG CẦU MORA CMM PRIMUS L - 153012

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ DẠNG CẦU MORA CMM PRIMUS L - 153012

Máy đo 3D CMM Primus L153012 của Mora (Đức) là dòng máy điển hình về độ chắc chắn, bền vững; được nâng đỡ bởi lớp đệm khí có độ chính xác cao kèm bánh răng linh hoạt ở tất cả các vị trí. Hệ thống cân bằng với độ chính xác cao cùng bộ điều khiển mạnh mẽ giúp đảm bảo độ chính xác của máy.

Xem thêm
MÁY ĐO TOẠ ĐỘ DẠNG CẦU MORA CMM PRIMUS L - 153014

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ DẠNG CẦU MORA CMM PRIMUS L - 153014

Máy đo 3D CMM Primus L153014 của Mora (Đức) là dòng máy điển hình về độ chắc chắn, bền vững; được nâng đỡ bởi lớp đệm khí có độ chính xác cao kèm bánh răng linh hoạt ở tất cả các vị trí. Hệ thống cân bằng với độ chính xác cao cùng bộ điều khiển mạnh mẽ giúp đảm bảo độ chính xác của máy.

Xem thêm
MÁY ĐO TOẠ ĐỘ DẠNG CẦU MORA CMM PRIMUS L-183010

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ DẠNG CẦU MORA CMM PRIMUS L-183010

Máy đo 3D CMM Primus L183010 của Mora (Đức) là dòng máy điển hình về độ chắc chắn, bền vững; được nâng đỡ bởi lớp đệm khí có độ chính xác cao kèm bánh răng linh hoạt ở tất cả các vị trí. Hệ thống cân bằng với độ chính xác cao cùng bộ điều khiển mạnh mẽ giúp đảm bảo độ chính xác của máy.

Xem thêm
MÁY ĐO TOẠ ĐỘ DẠNG CẦU MORA CMM PRIMUS L - 183510

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ DẠNG CẦU MORA CMM PRIMUS L - 183510

Máy đo 3D CMM Primus L183510 của Mora (Đức) là dòng máy điển hình về độ chắc chắn, bền vững; được nâng đỡ bởi lớp đệm khí có độ chính xác cao kèm bánh răng linh hoạt ở tất cả các vị trí. Hệ thống cân bằng với độ chính xác cao cùng bộ điều khiển mạnh mẽ giúp đảm bảo độ chính xác của máy.

Xem thêm
MÁY ĐO TOẠ ĐỘ DẠNG CẦU MORA CMM PRIMUS L - 153514

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ DẠNG CẦU MORA CMM PRIMUS L - 153514

Máy đo 3D CMM Primus L153514 của Mora (Đức) là dòng máy điển hình về độ chắc chắn, bền vững; được nâng đỡ bởi lớp đệm khí có độ chính xác cao kèm bánh răng linh hoạt ở tất cả các vị trí. Hệ thống cân bằng với độ chính xác cao cùng bộ điều khiển mạnh mẽ giúp đảm bảo độ chính xác của máy

Xem thêm
MÁY ĐO TOẠ ĐỘ MORA CMM PRIMUS L - 153512

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ MORA CMM PRIMUS L - 153512

Máy đo 3D CMM Primus L153512 của Mora (Đức) là dòng máy điển hình về độ chắc chắn, bền vững; được nâng đỡ bởi lớp đệm khí có độ chính xác cao kèm bánh răng linh hoạt ở tất cả các vị trí. Hệ thống cân bằng với độ chính xác cao cùng bộ điều khiển mạnh mẽ giúp đảm bảo độ chính xác của máy.

Xem thêm
MÁY ĐO TOẠ ĐỘ DẠNG CẦU MORA CMM PRIMUS L - 183512

MÁY ĐO TOẠ ĐỘ DẠNG CẦU MORA CMM PRIMUS L - 183512

Máy đo 3D CMM Primus L183512 của Mora (Đức) là dòng máy điển hình về độ chắc chắn, bền vững; được nâng đỡ bởi lớp đệm khí có độ chính xác cao kèm bánh răng linh hoạt ở tất cả các vị trí. Hệ thống cân bằng với độ chính xác cao cùng bộ điều khiển mạnh mẽ giúp đảm bảo độ chính xác của máy.

Xem thêm
Zalo

(84) 896 555 247