Dịch vụ
Bài viết gần đây
DUNG SAI ĐỘ VUÔNG GÓC TRONG GD&T (Perpendicularity)
DUNG SAI ĐỘ VUÔNG GÓC TRONG GD&T (Perpendicularity) 26/01/2024

Độ vuông góc là sai lệch △ giữa điểm lớn nhất và điểm nhỏ nhất của mặt phẳng thực so với một bề mặt chuẩn một góc 90º. Khoảng cách giữa chúng là độ vuông góc

DUNG SAI VỊ TRÍ TRONG GD&T (POSITION)
DUNG SAI VỊ TRÍ TRONG GD&T (POSITION) 16/01/2024

Chúng ta hiểu rằng các sản phẩm sau khi gia công không thể nào đạt mức độ hoàn hảo như lý thuyết. Kích thước vị trí thật luôn luôn khác so với vị trí lý thuyết của mỗi đối tượng trong sản phẩm. Dung sai vị trí sinh ra để giữ được sự sai khác này trong một giới hạn đã đặt ra.

ĐỘ TRỤ TRONG GD&T
ĐỘ TRỤ TRONG GD&T 12/01/2024

Độ trụ là khoảng cách lớn nhất △ từ điểm cao nhất và điểm thấp nhất của hình trụ thực, khoảng cách giới hạn biên này chính là dung sai độ trụ

ĐỘ PHẲNG TRONG GD&T

05/01/2024 331

Độ phẳng (Flatness) là khoảng cách lớn nhất △ tính từ điểm cao nhất tới điểm thấp nhất của mặt thẳng thực, khoảng cách này là dung sai độ phẳng.

1. Định nghĩa

Độ phẳng được quy ước là toàn bộ các điểm trên một mặt phẳng phải nằm trong 2 mặt phẳng song song, khoảng cách giữa 2 mặt phẳng song song này người ta quy định bằng một giá trị để kiểm soát, người ta gọi đó là dung sai độ phẳng.

Hình 1: Biểu diễn độ phẳng

Độ phẳng (Flatness) là khoảng cách lớn nhất tính từ điểm cao nhất tới điểm thấp nhất của mặt thẳng thực, khoảng cách này là dung sai độ phẳng.

2. Độ phẳng nằm ở đâu?

Độ phẳng nằm trong nhóm dung sai hình dạng trong bảng dung sai hình học GD&T và không cần mặt chuẩn để so sánh.

Hình 2:Vị trí của độ phẳng trong bảng dung sai hình học GD&T

3. Bảng dung sai hình học gồm có gì?

Ý nghĩa của 14.5 trong tiêu chuẩn ASME Y14.5 gì? Có tổng số 14 loại dung sai hình dạng được phân làm 5 nhóm như hình dưới đây:

3.1. Nhóm dung sai hình dạng

 • Dung sai độ thẳng
 • Dung sai độ phẳng
 • Dung sai độ tròn
 • Dung sai độ trụ

3.2. Nhóm dung sai biên dạng

 • Dung sai biên dạng đường (2D)
 • Dung sai biên dạng mặt (3D)

3.3. Nhóm dung sai tương quan hình học

 • Dung sai độ lệch góc
 • Dung sai độ vuông góc
 • Dung sai độ song song

3.4. Nhóm dung sai vị trí

 • Sai lệch vị trí
 • Độ đồng tâm
 • Độ đối xứng

3.5. Nhóm dung sai đảo

 • Độ đảo hướng tâm
 • Độ đảo hướng trục     

Hình 3: Bảng các ký hiệu dung sai hình học của GD&T trong ASME Y14.5 2009

4. Thể hiện độ phẳng trên bản vẽ

Có 2 cách biểu diễn độ phẳng:

4.1. Biểu diễn trên bề mặt đối tượng

Đây là cách biểu diễn đơn giản và thông dụng nhất. Mũi tên chỉ trực tiếp vào bề mặt đối tượng như hình 4.

Hình bình hành nằm trong ô biểu tượng hình học là dung sai độ phẳng, 0.25 là dung sai được áp dụng cho mặt phẳng này.

Độ phẳng cũng nằm trong nhóm dung sai hình dạng nên không có ký hiệu datum đi đằng sau

Hình 4: Biểu diễn độ phẳng trên bề mặt đối tượng

4.2. Biểu diễn mặt phẳng trung tuyến

Mặt phẳng trung tuyến được gọi là mặt phẳng trung tâm được tạo nên bởi các điểm trung bình giữa 2 mặt phẳng.

Thực chất mặt này không có thực, nó được xuất ra từ vô số các điểm nằm giữa 2 mặt phẳng

Hình 5: Biểu diễn độ phẳng ở mặt trung tuyến

5. Có Áp Dụng Điều Kiện Vật Liệu MMC Cho Độ Phẳng?

Câu trả lời là có. Áp dụng điều kiện vật liệu MMC/LMC cho độ phẳng ở mặt trung tuyến. Theo quy tắc đường bao của ASME quy định thì độ phẳng lúc này dựa trên việc kiểm soát kích thước đường bao ảo VC (hình 6)

Hình 6: Biểu diễn độ phẳng với MMC

6. Độ Phẳng Được Áp Dụng Như thế nào?

Độ phẳng được áp dụng cho bất kỳ bề mặt nào, bất kể hướng của chúng. 

Độ phẳng cũng được áp dụng cho toàn bộ bề mặt hoặc một phần được chỉ thị.

Độ phẳng cũng có thể áp dụng cho các bề mặt không liên tục.

Hình 7. Một số minh họa về ứng dụng của độ phẳng

7. Những Biểu Tượng Lưu Ý Liên Quan Tới Độ Phẳng

7.1. Độ phẳng áp dụng trên từng đoạn

Việc kiểm soát độ phẳng trên mỗi vùng diện tích giúp kiểm soát chặt chẽ hơn dung sai trên mỗi vùng nhỏ.

                                                                                                                            

Hình 8. Biểu diễn độ phẳng trên mỗi đoạn diện tích 25

7.2. Độ phẳng kết hợp kiểm soát với các dung sai khác

Độ phẳng kết hợp với các dung sai khác để kiểm soát tốt hơn hình dạng của đối tượng.

     

Hình 9. Độ phẳng kết hợp với các dung sai biên dạng hoặc độ song song

>>> Tham khảo thêm về Dung sai độ phẳng trong bảng dung sai hình học GD&T tại đây.

Quý khách hàng quan tâm tìm hiểu khóa đào tạo GD&T của V-Proud, vui lòng liên hệ hotline  (+84) 896 555 247 để được tư vấn và giải đáp.

#GD&T #kienthucdoluong #banvekythuat #V-Proud #daotaodoluong

 


Zalo

(84) 896 555 247