Danh mục sản phẩm

Nhíp đo LCR thông minh ST-5S Bluetooth

Nhíp đo thông minh ST5S BT2 kết nối Bluetooth lưu trữ tức thời kết quả đo

Nhíp đo thông minh ST5S BT2 kết nối Bluetooth lưu trữ tức thời kết quả đo

Nhíp đo thông minh ST5S BT2 kết nối Bluetooth là thiết bị đo LCR cầm tay phiên bản kết nối Bluetooth cung cấp một giải pháp hoàn hảo để kiểm tra và nhận biết các thành phần điện tử được dán trên bảng mạch. SMART TWEEZERS ST-5S chuyên kiểm tra các thông số của các thành phần: Cuộn cảm (L), Tụ điện (C) và Điện trở (R) , SMART TWEEZERS ST-5S cũng đo lường mọi giá trị thứ cấp như ESR, hệ số tổn thất D hệ số chất lượng Q. Các sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất tại CANADA.

Xem thêm
Zalo

(84) 896 555 247