Tin kỹ thuật

Quy chuẩn xả thải đối với khí thải công nghiệp và Thiết bị đo khí thải công nghiệp
09/01/2021 - Tin kỹ thuật
Quy chuẩn xả thải đối với khí thải công nghiệp và Thiết bị đo khí thải công nghiệp

Khí thải công nghiệp là một trong số những tác nhân chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Khí thải tồn tại dưới dạng hơi hoặc khí và có nguồn gốc phát sinh từ các nhà máy sản xuất. Tuy nhiên, không phải nhà máy sản xuất nào cũng phát thải khí thải.

Đọc thêm
Tiêu chuẩn kiểm tra động cơ nhỏ dùng trong công nghiệp
07/01/2021 - Tin kỹ thuật
Tiêu chuẩn kiểm tra động cơ nhỏ dùng trong công nghiệp

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các động cơ điện thông dụng và dân dụng (động cơ không đồng bộ rô to ngắn mạch, động cơ đồng bộ, động cơ cổ góp một pha, động cơ một chiều và động cơ cổ góp vạn năng), có công suất danh định đến 0,55kW, dùng để làm việc ở lưới điện xoay chiều có tần số 50Hz hoặc ở lưới điện một chiều.

Đọc thêm
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN - MỨC TIẾP XÚC CHO PHÉP TIẾNG ỒN TẠI NƠI LÀM VIỆC
07/01/2021 - Tin kỹ thuật
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN - MỨC TIẾP XÚC CHO PHÉP TIẾNG ỒN TẠI NƠI LÀM VIỆC

QCVN 24:2016/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh lao động biên soạn, Cục Quản lý môi trường y tế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 24/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đọc thêm
Zalo