SBRV-100D Digital Multifunction Hardness Tester

Máy đo độ cứng Digital Micro Brinell, Rockwell và Vickers là máy thử nghiệm tích hợp công nghệ quang học, cơ học và máy tính.

Máy đo độ cứng Digital Micro Brinell, Rockwell và Vickers là máy thử nghiệm tích hợp công nghệ quang học, cơ học và máy tính. Nó có sự xuất hiện mới, chức năng hoàn chỉnh, hoạt động dễ dàng, hiển thị trực quan và hiệu suất ổn định. Nó có thể đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm của Brinell, Rockwell và Vickers. Với lực lượng thử nghiệm gần 7 lớp, nó có thể đáp ứng nhiều loại nhu cầu kiểm tra độ cứng.

Automatic convert for the loading, dwell and unloading of testing force. The operation is very convenient and quick. The main functions as follows:

  • Available for Brinell, Rockwell and Vickers testing
  • Conversion between each hardness scale.
  • Setting for hardness dwell time
  • Changeable for year, month and date
  • RS232 serial communication, offers extend functions for users.

This machine offers data save function. Users can browse the testing page and print out the testing result.

 

Nội dung hiện chưa được cập nhật.Vui lòng quay lại sau !!!

Nội dung hiện chưa được cập nhật.Vui lòng quay lại sau !!!

Nội dung hiện chưa được cập nhật.Vui lòng quay lại sau !!!

Zalo

(84) 896 555 247