You might wanma get a free demo, Pls kind ly contact us for more support Demo sản phẩm

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

V-PROUD Logo
Công ty Cổ phần V-PROUD

 

TẦM NHÌN

V-PROUD định hướng phát triển thành Công ty Uy tín hàng đầu Việt Nam về tư vấn và cung cấp giải pháp tổng thể đo lường chính xác, giải pháp quản lý và đảm bảo chất lượng cho các nhà máy sản xuất công nghiệp tại Việt Nam.

 

SỨ MỆNH

Nghiên cứu, tìm kiếm và cung cấp cho khách hàng các giải pháp tổng thể đo lường chính xác, giải pháp quản lý và đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng với hiệu suất cao nhất.

Nâng tầm quốc tế cho đội ngũ nhân sự Việt Nam trong lĩnh vực đo lường, quản lý, đảm bảo chất lượng.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chính trực

Tôn trọng

Phát triển cá nhân

Chuyên nghiệp

Xuất sắc

Trách nhiệm

Tinh thần đồng đội

Phát triển xã hội